Om Föreningen – عن الجمعية

الجمعية الثقافية الإسلامية في ترولهاتان مرخصة من قبل الدولة بالرقم8467-863000

الهدف والغاية

 الغرض من الجمعية هو توحيد المسلمين في ترولهاتان  وتوفير فرص الإلتقاء لتعزيز الهويه الإسلامية والتشجيع على المشاركة في المجتمع وكذلك توفير الفرصة لدراسة تعاليم الإسلام و إقامة صلاة الجماعة.  والعمل على إيجاد مكان مناسب للعبادة

رعاية المصالح المشتركة للمسلمين من خلال العمل على حماية وتعزيز الهوية الإسلامية وتمكين المسلمين أن يعيشوا حياتهم وفقا لتعاليم الإسلام كما وردت في القرآن والسنة

تعمل الجمعية على إيصال صورة واضحة  للمجتمع عن أهمية ودور الإسلام وأن تواجه الأخطاء وتصححها وفقاً للقوانين السويدية السائدة

 تشجع الجمعية إستخدام اللغة العربية وذلك لفهم النصوص القرآنية التي نزلت باللغة العربية. كما تشجع الجمعية على تدريس الحديث والعلوم العقائدية والتاريخ و الثقافة الإسلامية

تعمل الجمعية على إتاحة الفرصة للمسلمين لأداء فعاليات مهمة كصلاة الجماعة و التدريس كما تتيح الفرصة للأطفال والشباب والنساء والرجال لممارسة أنشطة ورحلات مختلفة

تعمل الجمعية على تعزيز الإحترام المتبادل والتفاهم بين المسلمين وغيرهم من المواطنين

 NAMN OCH SÄTE

Föreningens namn är Islamiska Kulturföreningen i Trollhättan (IKFIT), org. nr: 863000-8467 Islamiska Kulturföreningen i Trollhättan är medlem i riksorganisationen Förenade Islamiska föreningar i Sverige (FIFS).  

MÅLSÄTTNING OCH SYFTEN

Föreningens syfte är att sammansluta muslimer från Trollhättan att träffas i aktiviteter som stärker deras muslimska identitet och uppmuntrar till delaktighet i samhället, samt arbeta för att hitta lämpligplats tillbedjan. Muslimernas gemensamma intressen tillvaratas genom att verka för att skydda och stärka den Islamiska identiteten, samt göra det möjligt för muslimerna att kunna leva sina liv i enlighet med Islams lära som finns uttryckt i Koranen och Sunna. Allmänheten skall informeras om Islamsroll och betydelse, samt felaktigheter skall bemötas och korrigeras inom ramen för svensk lagstiftning. Föreningen uppmuntrar användningen av det arabiska språket för att kunna förstå Koranens text. Därför bör utbildning i arabiska erbjudas. Utbildning bör även erbjudas i Islamisk lära, tro, historia och kultur. Viktiga aktiviteter är att erbjuda muslimerna en bönelokal och aktiviteter är utflykter och idrottsverksamhet för barn, ungdomar, kvinnor och män. Föreningen skall arbeta för bättre respekt och förståelse mellan muslimerna och andra medborgare.


Copyright © 2014-2015. Islamiska Kulturföreningen i Trollhättan. All Rights   Reserved.


Lantmannavägen 20      461 60 Trollhättan   Tel: 0520-388 75